Att åtgärda fuktskador

Fuktskador kan uppkomma i både bostäder och lokaler oavsett om det är villor eller lägenheter. Skadorna kan uppkomma av flera anledningar men de har en sak gemensamt och det är att fukt på något sätt har kommit åt att skada mer ömtåliga material.

Vänta inte med åtgärder

När man upptäcker att en fuktskada har uppstått bör man absolut inte vänta med att åtgärda den. Det allra första man måste göra är förstås att få stopp på fukten. Är det fukt utifrån måste man täta, och är det ett vattenläckage från till exempel ett rör är det läge att stänga av vattnet så skadan inte förvärras. Kontakta sedan ett företag som kan hjälpa till med att få fuktskadan åtgärdad inom kort.

Hur åtgärdas en fuktskada?

En fuktskada åtgärdas i regel genom att man tar bort allt skadat material. Man lagar också eventuella rör eller annat som varit upphov till skadan om det inte är gjort. Det kan sedan krävas att man sätter upp nya tätskikt, kaklar, lägger golv eller drar ny el. Många gånger behöver dock området torka upp innan man kan göra de nödvändiga reparationerna eller anställa aquadedmica.se för det. Det kan till exempel ordnas genom att man sätter in en avfuktare i utrymmet.

Vad kostar det att åtgärda fuktskador?

Hur mycket det kostar att åtgärda en fuktskada kan variera. Det beror helt enkelt på hur stor skadan är. Det kan också kosta olika mycket beroende på vilka material som ska ersättas. Många gånger kan man få ersättning för skadan från sitt försäkringsbolag men om man vetat om ett läckage länge utan att åtgärda sin hussvamp, eller om försäkringsbolaget misstänker att man själv på något sätt orsakat fuktskadan kan det bli svårt att få ersättning. Ibland kan en fuktskada vara så pass omfattande att det rent av inte är kostnadseffektivt att åtgärda den. Så kan till exempel vara fallet med mycket gamla hus, eller på ställen där dräneringen saknats så husgrunden närmast vittrat sönder.

Tidsåtgång för att åtgärda en fuktskada

Att åtgärda en fuktskada kan ta tid. När du anlitar ett företag som tar hand om fuktskador ska skadan först inspekteras för att man ska se hur stor den är. Man måste sedan börja rensa bort skadat material, samtidigt som man torkar upp utrymmet. En avfuktare och fläktar kan behöva finnas på plats i flera veckors tid. Utrymmet kan också behöva saneras från mögel om sådant uppkommit innan fuktskadan upptäckts. Först därefter kan arbetet med att bygga upp och renovera påbörjas igen. Det kan med andra ord ta flera veckor innan man kan nyttja rummet eller lokalen fullt ut igen även om fuktskadan inte hunnit bli jättestor.

Writen by