Behöver jag fylla i det vita arkivet?

Det är inte alltid enkelt att tänka på sin egen död eller hur begravningen ska utformas. Ibland hör man personer säga att det inte spelar någon roll hur det blir med begravningen. Den är till för de anhöriga som är kvar.

De anhöriga kan däremot uppleva det positivt att veta hur du själv tänkte kring olika moment som har med döden och begravningen att göra. Den bästa hjälp man kan ge sina efterlevande är att fylla i det ”vita arkivet”.

Var får man tag på det vita arkivet eller liknande tjänst?

Kontaktar du en begravningsbyrå kommer de visa vilka tjänster som man kan ta del av. En av dessa är en digital förvaring av önskemål inför begravning. Det går också att ladda ner en blankett från nätet. Man behöver inte ha ett specifikt dokument, utan kan formulera sig fritt. Dokumentet ger däremot bra hjälp att tänka på allt som de efterlevande kan ha nytta av att känna till.

Vad ska det vita arkivet innehålla?

Berätta det som känns viktigt för dig inför begravningen. Vilken begravningsbyrå vill du att man anlitar (klicka här)? Önskar du en borgerlig eller kyrklig ceremoni? Vill du ha jordbegravningen eller kremering? Vill du bli begravd i en egen gravplats eller i minneslund?

Oavsett vilken form av begravning du vill ha så brukar det spelas musik. Här kan du ge förslag på psalmer eller andra sånger/musikstycken som du vill att man ska spela. Du kan även ge förslag på vilka blommor du önskar ha. Du har kanske någon favoritblomma som de anhöriga förknippar just med dig.

Andra uppgifter som är värdefulla är vilka bankkontakter och försäkringar du har. Även abonnemang av olika slag är bra att notera. Det här gör det så mycket enklare för de efterlevande att lösa allt praktiskt runt dödsboets ekonomi.

Har du synpunkter på hur arvets ska fördelas bör du upprätta ett testamente. Du kan berätta i det vita arkivet att det finns ett testamente.

Var förvarar det?

Det är inte så praktiskt att lägga det blanketten t i ett bankfack, för det kan hända att facket öppnas först när all planering runt begravningen är avklarade. Man kan lämna in det på en begravningsbyrå eller förvara det hemma. Det går även att registrera ett konto hos en begravningsbyrå och låta arkivet finnas i digital form. Då blir det enkelt att gå in och revidera om det behövs. Det viktigaste är att man informerar sina anhöriga om var det finns.

Writen by