Dags för takläggning? Välj det vackra och tidlösa tegeltaket! 

Tegeltak är både vackert, klassiskt och modernt – tidlöst helt enkelt! Det passar till trähus såväl som sten eller murbruk och håller nästan hur länge som helst om du sköter det. Kanske har du redan ett hus med tegeltak och behöver lägga om taket, kanske byta ut några pannor – eller så planerar du att lägga ett helt nytt tegeltak. Om du inte har kunskap själv kan du anlita en yrkesman som ser till att allt blir rätt gjort.  

Underarbetet är viktigt 

Underlagstäckning av taket ska utföras exakt och inte kvarlämna några öppna skarvar eller skador från exempelvis spikhål eller liknande. Även ett perfekt tak får en viss kondens under sig och då är det viktigt att underlaget är helt intakt. Det kan lätt bli fuktangrepp annars. Takpapp ska bytas för att det ska vara helt fräscht under de nya tegelpannorna. Läkt ska också sättas upp. Den fungerar som stöd för att bibehålla en bra luftströmning mellan tegelpannorna och undertaket. 

Underarbetet är detsamma oavsett om du väljer tegel- eller betongpannor. Betongpannorna är ett mer modernt material medans tegelpannor har funnits i flera hundra år och är ett keramiskt material. Keramiska material har naturligare skiftningar och även lite skillnader i storlek.

Takläggningen 

Man lägger normalt tegelpannorna från det nedre högra hörnet och diagonalt upp mot övre vänster hörn. Det blir annars svårt för att få en riktig överlappning från panna till panna. Dessa passar i varann precis som legobitar. Det kan dock finnas en felmarginal på plus/ minus 9 mm i på både höjden och bredden. Betongpannor däremot, har inte någon felmarginal vilket gör att läggningen av dem blir lättare och går lite fortare.

Arbete på tak - Professionella takläggare

 

Ett korrekt sätt att lägga takpannor på är att låta den övre takpannan vila på pannan under som då hakar fast i den övre pannan. Hur takpannorna hakar i varandra är mycket viktigt för takets täthet. Detta behöver utföras exakt. För stor överlappning orsakar glapp och för liten överlappning gör att den överliggande tegelpannans yttre kant balanserar på den underliggande pannan. En minsta lutning för falsade tegelpannor eller betongpannor är 14 grader och för ofalsade pannor är den 22 grader. 

Använd alltid rostfria spikar och skruvar samt varmförzinkade fästdon för att minska risk för rostangrepp på metallerna. Detta hjälper till att göra konstruktionen hållbar på längre sikt. Tänk på att spikhuvudena ska var minst 1,5 gånger större än själva hålet i pannan för att spiken inte ska krypa ur fästet. 

Säkerhet 

Utför inte takarbete utan fallskydd. Du behöver bära en skyddssele som är fästad med säkerhetslina och förankrad runt exempelvis skorstenen. Denna utrustning finns att hyra för ett par tusenlappar. En annan säkerhetsdetalj handlar om snörasskydd, glidskydd vid takfoten och stegar på taket. Detta behöver också installeras vid takläggningen. 

Pris 

Ett nytt tegeltak kan kosta runt 70 000 – 100 000 kronor efter ROT-avdrag, det beror naturligtvis på husets takstorlek. ROT-avdraget som är 50 % av arbetskostnaden skapar möjlighet att anlita hantverkare. Ta in offerter och fastställ kostnaden innan du väljer leverantör. 

Writen by