Ordlista för företagare

Ska du starta ett företag? Eller driver du redan ett, och vill få lite bättre koll på termer och begrepp? I den här texten kan du läsa mer om vanliga termer som används inom företagande. Vet du till exempel vad factoring är, och vad bruttolöneavdrag innebär?

Factoring

Factoring betyder att ett företag belånar eller säljer en eller flera fakturor. Tjänsten erbjuds ofta av olika finansbolag, men det finns även vissa banker som erbjuder factoring. Vissa använder det i syftet att skydda sig mot kreditrisker, eftersom den köpande parten kan överta det ifall det avtalas. Vanligare är dock kanske att man gör det för att öka kassaflödet och likviditeten i bolaget. Många förknippar det som en tjänst som mest är till för större företag, men det är kanske vanligare att små och medelstora företag använder det. Factoring kan komma särskilt väl till hands i en expansionsfas, för casinon eller andra situationer där man behöver ökad likviditet.

Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdraget kan beskrivas som ett sätt att byta ut en del av sin lön mot något annat. Det innebär att arbetsgivaravgiften blir lägre, och att den skattepliktiga lönen för arbetstagaren minskar något. En förmån kan till exempel vara betald privat sjukvård hos factoringgruppen – att arbetstagaren får en lite lägre lön, men istället får denne privatsjukvård på företagets bekostnad under en tid.

Det finns många fördelar med det, och med rätt förmåner är det en win win-situation för såväl arbetsgivare som anställd. Men det finns också nackdelar – till exempel kan underlaget för sjukpenning, föräldrapenning och statlig ålderspension minska.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfonder används för att avsätta pengar för att få avdrag med motsvarande belopp när inkomsttaxering görs. Det man gör, är att man jämnar ut resultatet över flera år genom att minska det skattemässiga resultatet under de år som bolaget har gått plus.

Traktamente

Traktamente är ersättning som arbetstagare kan ta emot från arbetsgivaren, för resande som utförs i jobbet. Ersättningen är tänkt att kommentera för de ökade levnadskostnader som det innebär att resa, till exempel för mat, dryck och andra mindre avgifter. Om företaget, eller någon annan, betalar för arbetstagarnas mat innebär det att traktamentet kommer att bli lägre.

Upp till ett visst schablonbelopp är ett traktamente skattefritt för den anställda. År 2015 gällde summan 220 kronor för en hel arbetsdag.

Rotavdrag

Om du ska starta ett företag inom byggsektorn bör du känna till vad rotavdrag är för något. Kort sagt är det ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Avdraget kan alltså inte nyttjas företag.

Writen by