Takskötsel som man lätt missar

De flesta husägare vet att man skall sköta om taket och gör det regelbundet, andra anlitar takläggare som sköter om taket åt dem. För dem som sköter taket själva är vissa delar av takskötseln självklarheter, som att kontrollera att alla takpannor är hela, att hängrännorna inte är tilltäppta och att stupröret fungerar som ett stuprör skall. Det finns dock några delar av takskötseln som är lätta att missa, även en duktig takläggare kan missa dem ibland. I den här artikeln antar jag att du vet om de grundläggande sakerna som skall göras på taket och tar bara upp de mer undangömda problemen. Om du behöver mer grundläggande råd så är det bara att söka efter det på internet.

Ventilation på vinden

Även luften och miljön under taket är viktigt för att taket skall hålla så länge som möjligt hos takläggarenistockholm.se – takläggning. Man tänker självfallet på att takläggare är den största fukt-faran kommer utifrån och det gör den också. Är man inte försiktig kan dock fukten smyga sig upp bakvägen och orsaka mögel på vinden. För att undvika detta behöver man se till att ventilationen på vinden fungerar och inte är tät. Ibland bygger fåglar bo i ventilationsluckan. Ibland blir den full av skräp. Kontrollera din ventilationslucka så att den fungerar korrekt!

Vindsluckan är faktiskt viktig för takläggare

Bildresultat för dörrMånga har en lucka eller en dörr upp till vinden. Har man en dörr är det mindre fara men om man har en vindslucka i taket på översta våningen där vissa takläggare är det bra att kontrollera så den är helt tät. Om den varma fuktiga luften som takläggare från huset kontinuerligt stiger upp på vinden så kan det orsaka mögel, särskilt om ventilationen på vinden inte är bra. Täta din vindslucka med takläggares silikon eller gummi.

Håll koll på skorstenen

Förr i tiden höll man skorstenen mycket varmare under de blöta månaderna än vad man gör i dag. En oljepanna kunde släppa upp varmluft på 800 grader. Dagens mer energieffektiva pannor kan vara så låga som 200 grader. Detta gör att skorstenen är mer utsatt för fukt än någonsin. Det kan vara svårt att kontrollera skorstenen på egen hand därför rekommenderar jag att anlita en takläggare för besiktning av skorstenen ungefär vart tredje år eller om man misstänker att något inte står helt rätt till med skorstenen.

Writen by