Vill du bli begravningsentreprenör?

Är du duktig på att möta människor i sorg och samtidigt har en god administrativ förmåga? Kanske kan yrket begravningsentreprenör vara något som passar. Ett unikt arbete där man hjälper människor att få ett värdigt och fint sista farväl av sina avlidna vänner och släktingar.

Det finns flera vägar till att bli begravningsentreprenör. Främst är det internutbildningar på företaget men för att få tillgång till dessa krävs det att man ”kommit in i branschen”. Ett alternativ kan därför vara att först läsa till diplomerad begravningsrådgivare. Med en sådan kurs i ryggsäcken blir det sedan lättare att få jobb på en begravningsbyrå och därigenom få tillgång till deras interna utbildningar.

Att ha jobbat inom vården kan även vara meriterande och detta inte minst inom områden där man möter människor i sorg. Bemötande är absolut viktigast och något som är helt avgörande för hur en begravningsbyrå lyckas på marknaden. I vissa ställen i Sverige är branschen ”mättad” vilket innebär en viss konkurrenssituation mellan de olika byråerna.

Diplomerad begravningsrådgivare

Genom distansutbildningar kan du utbilda dig till diplomerad begravningsentreprenör. Det betyder att du planerar begravningar, har kontakt med de anhöriga och tar hand om både ekonomiska och juridiska frågor. Sensus har under ett par år erbjudit denna utbildning och för dig som vill läsa en distansutbildning kan utbildningen passa väl. Däremot är utbildningen via Sensus inte berättigad för studiemedel. Den är därför upplagd så att arbete kan ske bredvid studierna med en mix av helfart och halvfart. Av de 26 veckorna är 23 i halvfart på distans och 3 på helfart vilket är praktik. Kostnaden är 40 000 kr.

Begravningsrådgivaren har främst kontakt med de anhöriga. På en stor begravningsbyrå kan rådgivaren ha kundkontakten, entreprenören sköta viss administration och ett transportföretag ta hand om alla transporter. Men ofta jobbar man med liknande uppgifter inom samma byrå.

Auktorisering

Något krav finns inte på auktorisering för att jobba på begravningsbyrå. På större byråer jobbar exempelvis både ekonomer, marknadsförare och just begravningsentreprenörer. Men över 400 byråer runt om i Sverige är auktoriserade genom Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. Genom att ha denna auktorisation får din begravningsbyrå visa upp med loga att de har kunskapen som krävs för att bibehålla detta kompetensbevis. Auktorisation gäller för byrån och alltså inte för enskild person. Det är därmed det företag som du jobbar på som avgör om utbildning ska ske för att byrån ska bli auktoriserad. Läs mer på Begravningar.se

Writen by